Category Archives: Chuyển Đổi Số

Tổng quan về chuyển đổi số, các thành phần cơ bản của chuyển đổi số. Tầm quan trọng của chuyển đổi số trong thời đại ngày nay

Chuyển Đổi Số là gì ?

Chuyển đổi số là gì ? Chuyển đổi số trong doanh nghiệp là việc tính hợp, áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả quản lý, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh  của doanh nghiệp. Thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và […]

Chuyển Đổi Số : 3 Lĩnh Vực Trọng Tâm

Doanh nghiệp cần nhận thức rõ chuyển đổi số là sự thay đổi quy mô lớn, đòi hỏi phải điều chỉnh cấu trúc, quy trình hoặc văn hóa kinh doanh cơ bản song sẽ mang lại tác động tích cực lớn đến sự phát triển bền vững, lâu dài của doanh nghiệp. Các lĩnh vực […]

Big Data là gì? Tầm Quan Trọng Của Nó Đối Với Doanh Nghiệp

Ngày nay, thuật ngữ Big Data ngày càng được trình bày và sử dụng trong rộng khắp trên các phương tiện truyền thông Xã hội, trong các doanh nghiệp,…vậy Big Data là gì ? Tạo sao nó lại quan trọng trong thời đại ngày nay ? Hãy cùng CMC Đà Nẵng tìm hiểu nhé ! […]